topmenu

Koersonderzoek (zakelijk)

Doel en resultaat

Het koersonderzoek is een methode, uitgedacht door Adriaan Hoogendijk. Het doel van het koersonderzoek is om via zelfsturing het (werk)leven in overeenstemming te brengen met wat het hart hem/haar ingeeft. Ofwel: om te gaan doen wat echt bij hem/haar past. Het koersonderzoek nodigt uw medewerker uit onder begeleiding stil te staan bij zijn/haar waarden en drijfveren en hoe die zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen.

Met een koersonderzoek gaat uw medewerker dus op zoek naar zijn/haar ‘meest vitaliserende loopbaanperspectief’. Het onderzoek levert een antwoord op vragen als “wat is belangrijk in mijn leven en hoe geef ik dat vorm in mijn werk?”. Het geeft een beter inzicht in zichzelf, inzicht in de werksituatie op korte en langere termijn, en een actieplan hoe hij/zij zelf met de uitkomsten aan de slag kunt. Uiteraard blijft uw medewerker wel zelf verantwoordelijk voor de stappen die hij/zij na afloop zal gaan zetten.

Rapportage

Het koersonderzoek sluiten we af met een rapportage waarin het ‘meest vitaliserende loopbaanperspectief’, aanbevelingen en eventueel aandachtspunten terug te vinden zijn. U kunt het zien als een samenvatting van het traject, maar ook voor uw medewerker als naslagwerk voor de toekomst, om nog eens terug te kijken wat ook alweer de uitkomsten van het traject waren.

Hoe verloopt een koersonderzoek?

Een typisch koersonderzoek bestaat, afgezien van een vrijblijvend intakegesprek, uit een reeks van 7 gesprekken om de twee à drie weken. Tussendoor worden er opdrachten gemaakt uit een werkboek dat uw medewerker van mij digitaal ontvangt. Het gehele koersonderzoek duurt drie à vier maanden. Met als vertrekpunt de biografie, geschreven of beeldend uit gewerkt. Samen kijken we vanuit het nu naar het verleden (waar kom je vandaan), en we richten daarna onze aandacht via het heden op de toekomst. Daarbij staan we uitgebreid stil bij onder meer:

kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen
(achterhaalde) overlevingsscenario’s
belemmerende overtuigingen
wat hem/haar energie geeft en ontneemt
zijn/haar belangrijkste waarden
wensen en verlangens voor de toekomst

Tijdsinvestering en opbrengst

Loopbaantrajecten vragen veel. Het is een investering in de toekomst. Het goed uitzoeken van de kwaliteiten en hoe uw medewerker optimaal tot zijn/haar recht komt in werk, kost tijd en energie. Sommige opdrachten kan je het beste even laten ‘sudderen’, andere opdrachten kunnen emoties oproepen. Houd er dus rekening mee dat uw medewerker voor dit traject tijd moet vrijmaken. Concreet moet hij/zij rekenen op:

7 gesprekken van ca. 2 uur om de 2 à 3 weken.
Maken van opdrachten uit het werkboek. Uw medewerker moet rekenen op ongeveer 1 dag voorbereiding per gesprek. Opdrachten behoren uiterlijk 4 werkdagen voor het gesprek digitaal bij mij ingeleverd te worden.
Schrijven van een (kort) reflectieverslag van ieder gesprek, waarin uw medewerker aangeeft wat hij/zij van het gesprek vond, wat het heeft opgeleverd, wat hij/zij nog verder wilt uitzoeken en wat hij/zij vond van de interactie met de loopbaanadviseur.
Schrijven van een persoonlijk actieplan.
Invullen van een evaluatie.
Wanneer de behoefte bestaat om vanuit het actieplan concreet verdere stappen te ondernemen, kunnen we bespreken hoe ik daarin kan ondersteunen die stappen ook daadwerkelijk te zetten.

No comments yet.

Geef een reactie