topmenu

Outplacement

Een outplacement staat letterlijk voor ‘naar buiten plaatsen’. De blik is naar buiten gericht, dus naar de externe arbeidsmarkt met als doel het vinden van een nieuwe baan. Deze term wordt gebruikt voor een traject wanneer:

  • je als werknemer niet meer op de juiste plek zit
  • je als werknemer niet meer past bij de huidige organisatie
  • de functie van jou als werknemer komt te vervallen en er binnen de organisatie geen andere functie voor je beschikbaar is
  • wanneer door reorganisatie of dreigend faillissement van de organisatie banen komen te vervallen en medewerkers zich op de externe arbeidsmarkt gaan richten voor een andere baan.

In goed overleg tussen werknemer en werkgever en in samenwerking wordt dan gekozen voor outplacement. Lees verder over dit traject en kies voor werknemer of werkgever.