topmenu

Interview Geer Bartelds

Opgevoed in een sfeer van intercphotoa-nl_160525_40816_m-voor-linkedin-okt-2016ultur
ele en internationale nieuwsgierigheid en betrokkenheid

De authentieke belangstelling voor de ander is mij met de paplepel ingegeven, samen met het besef  hoe groots en divers  de verschillende culturen zijn waarin mensen gevormd worden, leven en werken.

Culturele antropologie – beschouwend, diepgaand en grondig

Mijn basisvorming als cultureel antropoloog beïnvloedt mijn manier van werken: beschouwend, diepgaand en grondig de setting van de ander willen begrijpen en doorgronden. Vanuit mijn intrinsieke belangstelling voor de ander ik heb ervaren dat ik met die bagage goed kan aansluiten in de begeleiding, ondersteuning of coaching.

Juist mijn beschouwende manier van kijken, mijn altijd aanwezige verwondering hoe dingen gaan of zijn voor de ander, mijn nieuwsgierigheid naar de zingeving van de ander, naar andermans verhaal, andermans bedding  en cultuur waarin iemand zich thuis voelt, onbekende invalshoeken,  dat willen begrijpen vormt mijn basishouding in het werken met cliënten.

Mijn openheid maakt dat ik in staat ben op een creatieve manier in te spelen op afwijkende normen en waardenpatronen en weet perspectieven te verbinden.

Ik voel aan wat de ‘blauwdruk’ is van de cultuur waar ik mee te maken krijg en ga met gemak verbindingen aan over de grenzen van mijn eigen cultuur.

Van internationaal hulpverlener naar loopbaanadviseur

Mijn eigen loopbaan heeft altijd in het teken gestaan van werken met mensen. Ik ben begonnen in een dynamische omgeving als internationaal hulpverlener. Zo zwierf ik via telefoon en destijds fax en zelfs telex over de foto handhele wereld en kwam met heel diverse mensen,  culturen en talen in aanraking.

Na een kleine tussenstap als teammanager heb ik de overstap gemaakt naar P&O en heb ik als procesadviseur een aantal jaar door werkend Nederland gereisd. Gedurende deze periode heb ik ervaren dat de antropologie ook in eigen land aanwezig is: de mentaliteitsverschillen per streek, de manier van werken, de arbeidsethos, de cultuur en de waarden en normen van regionaal opererende bedrijven kunnen flink van elkaar verschillen.

Daarna heb ik de overstap gemaakt naar het vak van loopbaanbegeleiding en loopbaancoaching. Het ondersteunen van mensen die een vraag hebben op het gebied van hun loopbaan, vind ik inspirerend. Het luisteren, doorvragen en zo de ander op de kern van zijn of haar vraag uit te laten komen, is mooi om te ervaren. Om daarna aan de slag te gaan met het vinden van het antwoord en dit proces te faciliteren, daar ben ik na 13 jaar nog altijd door geboeid. Ik vind het mooi om te zien wanneer iemand die antwoorden ook vindt en er naar gaat handelen.

Werkwijze

Mijn belangstelling voor de werkende mens gaat gekoppeld met de vraag naar zingeving. Ik spiegel, benader je uitnodigend en daag je uit met prikkelende vragen. Ik observeer, luister en vraag door. Soms is mijn stijl meer beschouwend en reflecterend, soms werk ik meer confronterend en actief. Het inspireert mij en de klant.

Wie je bent als mens neem ik mee als basis in je zoektocht. Ik werk gericht op duurzame inzetbaarheid. In de begeleiding zoek ik naar de link tussen wie je bent en waar je voor staat. Zodat je je verlangens kunt vertalen naar haalbare doelen.

De natuur als inspiratiebron

Ik besteed mijn vrije tijd het liefste in de natuur, al dan
stenen-4 niet actief.  De natuur geeft mij rust en inspiratie: door de schoonheid, de stilte soms, de vormen, geuren en geluiden. Ik vind voorwerpen die mijn gedachtengang beïnvloeden, ik ervaar het effect van in beweging zijn op mijn innerlijke beweging.

Ik gebruik het pad als symbool van de beweging, onderweg zijn naar. En ik gebruik een mooie steen als metafoor. Een steen is, net als een mens, ook onderweg geweest en heeft van alles meegemaakt waardoor het is gevormd (letterlijk). De boeiende binnenkant is een uitkristallisatie van die ‘ervaringen’. Vanuit deze benadering wil ik je innerlijke vorming, je opgedane ervaring en gevormde kwaliteiten meenemen in het traject.